Armator Projekt d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću za opremanje brodova

Sjedište Put Dračanice 1, 21204 Dugopolje, Hrvatska
Nadležni sud Trgovački sud u Splitu
Matični broj subjekta 060027085
Temeljni kapital 25.000,00 kuna, uplaćeno u cijelosti
Član uprave Vanda Nikolić
Transakcijski račun HR0324840081100749505 (Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb)
Osobni identifikacijski broj 94129779143